Sunshine City Ciputra

Quy chế thành viên

Quy chế thành viên Quy chế thành viên

► Điều 1: Điều kiện để trở thành thành viên của TrangMuaBan.Com.Vn

Tất cả các công dân sống trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam không vi phạm pháp luật Việt Nam đều có thể đăng ký làm thành viên của TrangMuaBan.Com.Vn

• Phải đăng ký làm thành viên với TrangMuaBan.Com.Vn
• Khi trở thành thành viên của TrangMuaBan.Com.Vn có nghĩa là bạn đã chấp nhận các quy chế, quy định của TrangMuaBan.Com.Vn

► Điều 2: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

• Quyền lợi:
- Được tham gia mua hàng, trả giá sản phẩm, thảo luận với các tác nhân của hệ thống mua bán của TrangMuaBan.Com.Vn
- Được hưởng chính sách ưu đãi và các hoạt động dành cho thành viên trên hệ thống mua bán của TrangMuaBan.Com.Vn

• Nghĩa vụ:
- Tuân thủ quy chế dành cho thành viên.
- Tuân thủ quy chế giao dịch.
- Tuân thủ theo quy chế chung của TrangMuaBan.Com.Vn.

► Điều 3: Điều khoản chung của TrangMuaban.Com.Vn
• Hệ thống mua bán có quyền tạm khóa, xóa vĩnh viễn tài khoản của thành viên nếu thành viên vi phạm các quy định dưới đây:
- Có các hành vi nói xấu, lăng mạ thành viên của hệ thống TrangMuaBan.Com.Vn
- Có nội dung hành vi thảo thuận liên quan đến chính trị, tôn giáo và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Đặt tên tài khoản, ảnh đại diện mang tính khiêu khích trái với quy định pháp luật Việt Nam.


• Các hình thức kỷ luật:
- Reg nhiều nick đăng tin trên chợ: khóa vĩnh viễn các nick.
- Spam tin, spam comment: khóa cảnh cáo tùy trường hợp từ 1 ngày đến 1 năm.
- Lừa đảo: khóa vĩnh viễn, chuyển hồ sơ sang công an xử lý
- Các trường hợp khác tùy trường hợp sẽ khóa cảnh cáo hoặc khóa vĩnh viễn acc.
- Vi phạm quy chế đăng bán sản phẩm.
- Vi phạm quy định mua hàng.

• Hệ thống TrangMuaBan.Com.Vn có quyền sử dụng thông tin thành viên mục đích quảng cáo hoặc các hình thức nâng cao uy tín của hệ thống TrangMuaBan.Com.Vn mà không cần xin phép các thành viên.

• Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thành viên cho cơ quan chức năng khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của TrangMuaBan.Com.Vn và các thành viên của hệ thống TrangMuaBan.Com.Vn

• Hệ thống TrangMuaBan.Com.Vn có thể xem xét và thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Đăng nhập thành viên