Sunshine City Ciputra

Đồ dùng

Tiêu đề tinKhu vựcLượt xemNgày đăngHình ảnh

Thùng nhựa đặc B1, sóng nhựa bít

Hà Nội514/05/2021

Thùng chở hàng loại trung, thùng ship hàng

Hà Nội313/05/2021

Thùng nhựa đặc B7, hộp nhựa B7

Hà Nội1112/05/2021

Can nhựa 30L, can nhựa vuông, can nhựa HDPE

Hà Nội711/05/2021

Sọt nhựa lớn đựng hàng hóa trái cây Lhe 0967788450 Ngọc

Bình Thuận15928/05/2020

Khay nhựa A5, khay nhựa đựng linh kiện

Hà Nội1810/05/2021

Hộp nhựa B2, thùng nhựa đặc có nắp

Hà Nội1708/05/2021

Sọt nhựa quai sắt HS011, thùng nhựa rỗng

Hà Nội1507/05/2021

Sọt nhựa HS018, rổ nhựa

Hà Nội1006/05/2021

Hộp nhựa A4, thùng nhựa đặc

Hà Nội1604/05/2021

Kệ dụng cụ A8, khay nhựa đựng linh kiện

Hà Nội2029/04/2021

Sọt nhựa HS008, sóng nhựa hở

Hà Nội2028/04/2021

Hộp nhựa HS003, thùng nhựa đặc, sóng nhựa bít

Hà Nội1727/04/2021

Sọt nhựa HS010, rổ nhựa, thùng nhựa rỗng

Hà Nội1826/04/2021

Can nhựa 25L, can nhựa đựng hóa chất

Hà Nội1824/04/2021

Kệ dụng cụ A9, khay nhựa chống tầng

Hà Nội1423/04/2021

Thùng giao hàng loại nhỏ, thùng giao cơm

Hà Nội3020/04/2021

Thùng nhựa đặc HS017, hộp nhựa, sóng nhựa bít

Hà Nội2617/04/2021

Thùng nhựa đặc 5 bánh xe, sóng nhựa bít, thùng nhựa bánh xe

Hà Nội1716/04/2021

Hộp nhựa B9, thùng nhựa đặc, sóng nhựa bít

Hà Nội2315/04/2021
Đăng nhập thành viên