Samsora Premier

Văn phòng, Cửa hàng, Ki ốt, MBKD

Tiêu đề tinKhu vựcLượt xemNgày đăngHình ảnh

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà AC Building, DT: 60m2 – 80m2, Cầu Giấy

Hà Nội124/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà AC Building, DT: 60m2 – 80m2, Cầu Giấy

Hà Nội323/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà AC Building, DT: 60m2 – 80m2, Cầu Giấy

Hà Nội422/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Handico, DT: 100m2 – 300m2, Nam Từ Liêm

Hà Nội420/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Handico, DT: 100m2 – 300m2, Nam Từ Liêm

Hà Nội518/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Handico, DT: 100m2 – 300m2, Nam Từ Liêm

Hà Nội817/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Handico, DT: 100m2 – 300m2, Nam Từ Liêm

Hà Nội816/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Handico, DT: 100m2 – 300m2, Nam Từ Liêm

Hà Nội815/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Kim Ánh – 78 Duy Tân, Cầu Giấy

Hà Nội913/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà Kim Ánh – 78 Duy Tân, Cầu Giấy

Hà Nội1012/10/2018

Cho thuê văn phòng tại Vương Thừa Vũ DT: 50m2 – 150m2, Thanh Xuân

Hà Nội1111/10/2018

Cho thuê văn phòng tại Quan Hoa – Cầu Giấy

Hà Nội1110/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội1110/10/2018

Cho thuê văn phòng tại Quan Hoa – Cầu Giấy

Hà Nội1009/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội1109/10/2018

Cho thuê văn phòng tại Quan Hoa – Cầu Giấy

Hà Nội708/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội708/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội1105/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội1005/10/2018

Cho thuê văn phòng tại tòa nhà VMT Duy Tân - Cầu Giấy

Hà Nội1904/10/2018
Đăng nhập thành viên